O D O R Í N  Erb obce Odorin

     kraj:Košice     okr.:Spiš.Nová Ves     okolie:Markušovce, Slovenský Raj     mapy:Slovensko, Spiš.Župa