____________________________________________________________________________________________________________
Túto stránku vypracoval Blažej Babík, nezávisle od oficialnych orgánov obce.
Použité pramene : Ivan Chalupecký : Odorin, Obecný úrad Odorín 1993, www.slovenskyraj.sk, archiv autora;
Táto stránka neslúži žiadnym komerčným účelom a ani autor nepobera žiadne výhody z toho vyplývajúce.
Uložena je na servery Superzoznam.Posledná úprava 29.február 2004