Kostol sv. Mikuláša Z histórie... Súčasnosť...
Zo života obce...

Kontakt na OÚ ...